آقای امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان

امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان دانشگاه علوم و فنون هوائی شهیدستاری

آقای امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان

Mehdi Hadian

دانشگاه علوم و فنون هوائی شهیدستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیر سرتیپ۲ خلبان ستاد مهدی هادیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران دانشگاه علوم و فنون هوائی شهیدستاری، تهران خرداد 1396