آقای احمدرضا پسندیده فر

احمدرضا پسندیده فر عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان

آقای احمدرضا پسندیده فر

Ahmadreza Pasandide Far

عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احمدرضا پسندیده فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله چیلر و برج خنک کن