آقای اسماعیل آذغ

اسماعیل آذغ

آقای اسماعیل آذغ

Esmaeil Azagh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اسماعیل آذغ در مجلات و ژورنالها