آقای دکتر جعفر سبحانی

دکتر جعفر سبحانی عضوء هیات علمی  مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

آقای دکتر جعفر سبحانی

Dr. Jafar Sobhani

عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر سبحانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی انجمن بتن ایران -مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی، تهران اردیبهشت 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد منحنی های یادگیری در پیش بینی زمان فعالیت های ساخت: مقایسه مدل های لگاریتمی- خطی و نمایی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
2 مکانت زن در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگا ه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
2 بررسی خواص مهندسی بتنهای چندجزیی حاوی دوده سیلیس، سرباره کوره آهنگدازی و پوزولان طبیعی خاش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن
3 بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالکتریکی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
4 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی دوده سیلیس و پوزولان طبیعی خاش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
5 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی دوده سیلیس و روباره کوره آهنگدازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
6 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و دوده سیلیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
7 بهینه سازی طرح مخلوط بتنهای حاوی زئولیت طبیعی و روباره کوره آهنگدازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
8 تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
9 خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاکائولن و زئولیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
10 روش تعیین مقدار مصرف الیاف ماکروسینتتیک برای جایگزینی آرماتور حرارتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران