آقای مهندس منصور بهادری

مهندس منصور بهادری ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی

آقای مهندس منصور بهادری

Mansour Bahadori

ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس منصور بهادری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395