خانم مهندس محدثه نظیف کار

مهندس محدثه نظیف کار مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

خانم مهندس محدثه نظیف کار

Mohadeseh Nazifkar

مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس محدثه نظیف کار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395