آقای دکتر مهدی علی اکبری

دکتر مهدی علی اکبری استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه

آقای دکتر مهدی علی اکبری

Dr. Mohammadali Akbari

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی علی اکبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه دی 1395