آقای دکتر حسین اسدی

دکتر حسین اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر حسین اسدی

Dr. Hosein Asadi

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین اسدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمهندسی کامپیوتر و دانش

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین اسدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران دانشگاه صنعتی شریف -انجمن کامپیوتر ایران، تهران اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بیوچار و کمپوست بر آبشویی نیترات در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تشکیل اندوده سطحی بر دینامیک فرسایش ورقهای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر روش های مختلف خاک ورزی بر اجزای عملکرد محصول عدس دیم (Lens culinaris) و شاخص مخروطی (PR) در منطقه کوهین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر فرسایش آبی بر توان تولید زراعی خاک در برخی از خاک های مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرددانه ی پنج رقم سویا دررشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 ارائه مدلی جهت همسویی استراتژیک استراتژی رقابتی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 ارتباط بین پایداری خاکدانه ها و برخی از ویژگی های خاک و اقلیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
8 ارتباط بین شاخص های ارزیابی اندوده سطحی و برخی از ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارزیابی تأثیر شرایط محیطی و تکنولوژی های نوین بر روی یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
10 ارزیابی روش های مختلف درونیابی برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شالیزارهای دشت فومنات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 ارزیابی عملرد صندوق های مشترکسرمایه گذاری بر مبنای نظریه برتری تصادفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
12 ارزیابی فنی و اقتصادی بتن با الیاف فولادی و الیاف مصنوعی در بتن پاشی به روشتر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای فرآیندهای ناشی از اثر بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 انتقال عناصر غذایی و مواد آلی موجود در رسوبات معلق رودخانه ی پسیخان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
15 اندازه گیری ومقایسه فرسایش آبی دراراضی جنگل تراشی شده و دارای پوشش جنگلی درمنطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 اهمیت و کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوب در محیط های طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
17 برآورد تنش برشی بحرانی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
18 برآورد مشخصه توپوگرافی (LS) در معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده (RUSLE) با استفاده از رابطه Moore and Burch و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آب خیز پلرود (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
19 برآورد میزان خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
20 برآورد میزان خطر فرسایش خاک در حوضه ناو واقع در استان گیلان با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
21 بررسی اثر اندازه و دانسیته بر تنش برشی بحرانی ذرات تحت شرایط جریان کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
22 بررسی اثر شیب دار بر فرسایش بین شیاری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
23 بررسی اثر طول کرت بر تلفات خاک تحت بارندگی طبیعی در منطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
24 بررسی اثر فناوری اطلاعات در حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
25 بررسی اقلیم منطقه بجستان به منظور توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
26 بررسی برخی از تغییرات زیستی در خاک های گچی و آهکی در جنوب استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
27 بررسی بهسازی لرزهای ساختمانهای بتن آرمه تقویت شده با الیافCFRP (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
28 بررسی پارامترهای مؤثر در پایداری مخروط های ناقص کامپوزیتی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
29 بررسی تاثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر پایداری خاکدانه در منطقه لاهیجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
31 بررسی تأثیر عملکرد کانالهای توزیع بر روی روابط خریدار- فروشنده (مطالعه موردی نمایندگی های فروش کارخانه رنگ روناس در شرق استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
32 بررسی تأثیر عملکرد کانالهای توزیع بر روی روابط خریدار- فروشندهمطالعه موردی نمایندگی های فروش کارخانه رنگ روناس در شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 بررسی تغییرات فصلی نیتروژن آب رودخانه پسیخان در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
34 بررسی تغییرات مکانی پایداری خاکدانه و برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک در یک زمیننما با کشت دیم در منطقه کوهین (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
35 بررسی تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر غذایی موجود در رسوبات معلق رودخانه پسیخان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 بررسی عوامل موثر بر طراحی بیمارستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
37 بررسی فصلی وضعیت آلودگی فسفر در برخی از حوضه های استان گیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی و اسلامی (ملی و دینی) در آثار مصطفی مستور (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
39 برهمکنش باران و رواناب در فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از شبیه سازی باران و رواناب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 پهنهبندی خصوصیات نفوذ خاک حوضه آبریز ناورود اسالم استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
41 پیش بینی تغییرات مکانی ویژگی های خاک با استفاده از توابع نیم تغییرنما و خودهمبستگی در طول یک زمین نما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک لوم رسی و رشد ریشه عدس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
43 تاثیر بیوچار پوسته شلتوک برنج بر پایداری خاکدانه در دو نوع خاک رسی و شنی لومی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 تاثیر پلی اکریل آمید و گچ بر تولید رواناب و فرسایش یک نمونه خاک شور - سدیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیر زغال زیستی بر ویژگی های زیستی یک خاک قلیایی و تولید زیست توده هوایی عدس گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تامین درآمد پایدار، راهبردی بر جلوگیری از فروش تراکم در کلان شهرها مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
47 تحلیل پایداری آداپتور مخروطی بین مراحلموشکهای حامل ماهواره (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
48 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
49 توانایی مدل های فرآیندی در تبیین فرآیندهای فرسایش خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شرق استان قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
51 درآمدی بر جامعه شناسی شهری با نگاهی به شهر مطلوب اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
52 دینامیک فرسایش ورقهای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
53 شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرسایش خندقی با استفاده از RS & GIS مطالعه موردی در آبخیزهای اطراف سد سفید رود (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 مدلسازی عددی ریز شمع در زمین های سنگی مسئله دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
55 مدیریت ذینفعان پروژه های ساخت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری  
56 مقایسه اثردوگونه مرتعی برحاصلخیزی خاک درمنطقه جمال آبادمنجیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
57 مهندسی ارزش همزمان با طراحی در پروژه برج دیپلمات ساسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل، ساختمان و مدیریت
58 نقش فناوری اطلاعات در حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
59 نمود فرهنگ معماری سنتی و تاریخ در شهر سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری