آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

دکتر سید محمد حسین بحرینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

Dr. Seyedmohammadhosein Bahreyni

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد بهمن 1395