آقای دکتر بهرام کیمیاقلم

دکتر بهرام کیمیاقلم معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

آقای دکتر بهرام کیمیاقلم

Dr. Bahram Kimiaghalam

معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام کیمیاقلم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ، دی 1348