آقای دکتر اکبر علی بیگلو

دکتر اکبر علی بیگلو استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر اکبر علی بیگلو

Dr. Aliakbar Beiglo

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر علی بیگلو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس - انجمن مهندسان مکانیک ایران، تهران اردیبهشت 1396