آقای دکتر منصور دیاری

دکتر منصور دیاری عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

آقای دکتر منصور دیاری

Dr. Mansour Diyari

عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منصور دیاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان اسفند 1395