آقای دکتر سید عزیز آرمن

دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر سید عزیز آرمن

Dr. Seyedaziz Arman

رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید عزیز آرمن در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی پایداری کسب و کار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در فعالیت های صنعتی:مورد منطقه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
2 بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
2 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
4 برآورد فرار مالیاتی ناشی از قاچاق کالا در ایران:روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بررسی اثر دموکراسی بر توزیع درآمد: رویکرد همجمعی با داده های ترکیبی(مطالعه موردی: 50 کشور اسلامی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی تاثیر سیاست های پولی بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 بررسی گزینه های مختلف نرخ بهره و ارتباط متقابل آن با تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 تحلیل و تخمین تقاضای آب خانگی بر اساس بلوک بندی قیمت آب (مطالعه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
10 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثربر نرخ آب بهای کشاورزی در شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب