آقای دکتر علی رسولی

دکتر علی رسولی دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور

آقای دکتر علی رسولی

Dr. Ali Rasouli

دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی رسولی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی دانشگاه پیام نور استان البرز، کرج دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
2 بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان تهران (1384-1383) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
3 بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای گوشتی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
4 ترکان خاتون سلغری و گسترش نفوذ مغولان در جنوب ایران (661-658 ه.ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 1
5 روند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوزیک در سندرم آسیت جوجه های گوشتی با تأکید بر نقش رادیکال های آزاد اکسیژن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
6 فارماکوکینتیک فلورفنیکل در گوساله ها متعاقب یک تزریق زیرجلدی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 2
7 مقایسه اثرات مهارکنند ههای منتخب آنزیم سیکلواکسیژناز بر پاسخدهی راههای هوایی به هیستامین و استیل کولین در خوکچههای هندی مبتلا به آلرژی تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
8 مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
9 نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
10 همسنگ زیستی دونوع بلوس کلوزانتل تولید شده با مواد اولیه مختلف در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیاست های پولی بر قیمت طلا در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
2 ارائه یک معادله جدید برای محاسبه ضریب بی مرکزی گازهای نجیب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
3 ارتباط پارامترهای کیفی رودخانه کارون با پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی پنج روزه، به کمک شبکه عصبی پیش خور و آنالیز مولفه اصلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی آسیبپذیری آبخوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 انرژی جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
6 Iranian contemporary architectural confrontation with the architecture of the West architecture side effects of the first period (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
7 Prediction of Pavement Condition and Maintenance andRehabilitation Action Using Artificial Neural Networkand Expert System (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 the development of sustainable tourism revival and land - use change the inn with Iran (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
9 برآورد تابع تقاضای محصولات دریایی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 برآورد تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم تقاضای NBR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
11 برآورد تقاضای محصولات منتخب باغی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
12 بررسی اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی اثر سرعت حرارت‏دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
14 بررسی اثرات هیستو مورفولوژی هیدروکسی پرولین کلاژن تیپ در تاندون آشیل در خرگوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 بررسی استفاده از صفحات کربن فعال و منیزیوم در طراحی پیل الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
16 بررسی اکسیداسیون پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) به روش وزن سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
17 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مقرون به صرفه بودن یا نبودن استفاده ازCHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21
18 بررسی رابطه توسعه مالی، تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی سینتیک خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم (TiH2) در هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 بررسی سینتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
21 بررسی ظرفیت های موجود شبکه smart grid در شرکت برق منطقه ای زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
22 بررسی عوامل موثر بر بازیابی محصول خیار در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
23 بررسی عوامل موثر بر بهره وری اعتبارات اعطا شده در بخش بنگاه های زود بازده باغات استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
24 بررسی کارآیی فنی تولید سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
25 بررسی مخارج کل واقعی محصولات منتخب باغی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
26 بررسی مزیت نسبی تولید سیب درختی در شهرستان میانه با استفاده از شاخص هزینه ی منابع داخلی، نسبت منفعت به هزینه و سودآوری خالص اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
27 بررسی میزان حمایت دولت از تولید محصولات باغی در ایران: مطالعه موردی محصول سیب درختی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی نحوه تخصیص نهاده ها در زراعت گندم آبی با استفاده از رهیافت تابع تولید در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی واکنش‏های فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیم و مذاب آلومینیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
30 بررسی وضعیت آب مجازی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
31 بررسی وضعیت تخصیص نهادهها در تولید گندم شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 برنامه ریزی چند منظوره شبکه توزیع فعال و تعیین اندازه بهینه منابع تویلد پارکنده جهت بهبود پرفویل ولتاژ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
33 بهبود پروفیل ولتاژ شبکه قدرت واقعی با حضور منابع تولید پراکنده و جبران سازی توان راکتیو شبکه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 بهبود پروفیل ولتاژ و فلوی انتقالی شبکه های توزیع درحضور منابع تولیدات پراکنده و تعیین اندازه بهینه آن با در نظر گرفتن کلیدزنی های مختلف با الگوریتم فاخته و ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
35 پیش بینی آلودگی ذرات معلق در هوای تهران جهت اعمال استراتژی‌‌های محدودیت ترافیک با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 پیش بینی میان مدت قیمت برق در بازار رقابتی و روشی جدید برای کاهش قیمت برق در بازار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
37 تاثیر سبک معماری غرب درمعماری معاصرایران بررسی آثارمعماری دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
38 تاثیرسبک رمانتیسم معماری غربی درمعماری معاصرایران)نمونه موردی: معماری دوره پهلوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
39 تحلیل ظرفیت های تجاری ایران و کشورهای آسیایی، با تاکید بر اثر دین مشترک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
40 تعیین ارتباط بین پارامترهای الاینده فیزیکی و شیمیایی در حوضه آبریز رودخانه سفید رود برمبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 تعیین تاثیر تجویز توامان ایکوزاپنتاانوییک اسید آلن درونات بر تغییرات استخوانی ناشی از متیل پردنیزولون در موشهای صحرایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
42 تعیین ظرفیت بهینه واحد CHP و بویلر کمکی با توجه به توان شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
43 توسعه گردشگری پایدار با احیا و تغییر کاربری کاروانسراهای تاریخی ایران (نمونه موردی: کاروانسرای سنگی آهوان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
44 خوردگی قطعات فلزات در بدن انسان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران
45 درمی کوکس: یک ترکیب جدید ضد کوکسیدیوز موثر ایمن با منشاء گیاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
46 رابطه هوش معنوی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
47 رفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه هادیهای مغناطیسی (TM=Mn,Fe,Co) Zn1-x (TM)xO (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
48 روش کنترلی مناسب برای UPQC به منظور بهسازی جامع اغتشاشات مخل در کیفیت توان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
49 رویارویی معماری معاصر ایران با سبک معماری غرب- بررسی آثار معماری دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
50 شبیه سازی الگوهای سینتیکی سولفیداسیون قطعات در دماهای بالا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران
51 عملکرد دیوارهای برشی فولادی همراه با شکاف های مایل و سخت کننده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 فارماکو کینتیک فلورفنیکل متعاقب تزریق زیر جلدی در گوساله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
53 فراوانی تشخیص و تفریق زردی لاشه گاو به روش دیازو و لرج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
54 کاربرد رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی در ارزیابی اقتصادی تولید سیب درختی در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
55 کاربردمدلهای تقاضای معکوس تقریباایدهآل وicbs برای تقاضای لبنیات درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
56 مروری بر تولیدات پراکنده و بررسی قابلیت اطمینان آن درحوزه توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
57 مطالعات مدیریت مصرف انرژی در پست های انتقال و فوق توزیع و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی داخل پست های انتقال و فوق توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
58 مطالعه مقطعی حضور بقایای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در شیر پاستوریزه شهر تهران با روشHPLC (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
59 مقایسه بهره وری گندمکاران در شرایط زراعی ابی ودیم در شهرستان هریس (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 مقایسه سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایدهآل و ICBS برای گوشت در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
61 نرم افزار تصمیم یار ژنتیک- عصبی مبتنی بر وب برای تخصیص بودجه در مدیریت روسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 نقش احیا ومرمت کاروانسرای سنگی آهوان سمنان در توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
63 نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد و بهره وری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
64 نقش کاروانسرا و جایگاه تاریخی آن در توسعه گردشگری پایدارنمونه موردی :کاروانسرای سنگی آهوان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
65 نگاهی بر کاربرد آنتی بیوتیکها در مزارع دام طیور کشور احتمال بروز اثرات سوء آنها بر بهداشت عمومی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
66 نگاهی بر کاربرد آنتی بیوتیکها در مزارع دام طیور کشور احتمال بروز اثرات سوء آنها بر بهداشت عمومی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
67 واکاوی عوامل شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان بانکهای شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
68 یک مدل بهینه سازی MINLP جهت تعیین ظرفیت بهینه واحد CHP و بویلر کمکی با توجه به توان الکتریکی و گرمای مورد نیاز بارهای شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی