آقای دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده

دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده استاد، دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده

Dr. Mohamad Ali Badamchi Zadeh

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز