آقای دکتر علی گرمرودی اصیل

دکتر علی گرمرودی اصیل دانشگاه بجنورد

آقای دکتر علی گرمرودی اصیل

Dr. Ali Garmroodi

دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی گرمرودی اصیل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی دانشگاه بجنورد - انجمن مهندسی شیمی ایران، بجنورد اردیبهشت 1396
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی دانشگاه بجنورد - انجمن مهندسی شیمی ایران، بجنورد اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات بر t95% در فرآیند تشکیل هیدرات گازی جهت جذب گاز گلخانه ای کربن دی اکسید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 پیش بینی تأثیر حل شدن دی اکسید کربن موجود در اتمسفر بر اسیدی شدن آب اقیانوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
3 مدل سازی و شبیه سازی جایگزینی گاز دی اکسید کربن در هیدرات متان جهت استحصال گازمتان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
4 مروری جامع بر جاذب های مناسب در فرآیند ذخیره سازی گاز به روش جذب سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی