آقای دکتر عبدالرضا برزگر

دکتر عبدالرضا برزگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

آقای دکتر عبدالرضا برزگر

Dr. Abdolreza Barzegar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا برزگر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
2 آثار عدم رعایت تشریفات در قراردادهای اداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
3 آثار و احکام جزیه اهل ذمه در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 آزادی بیان از دیدگاه حقوق بشر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
5 آسیب شناسی رویه اجرای قانون درقوه مجریه ودادگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
6 آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات - ماده 642 سابق و ماده 53 قانون حمایت خانواده) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
7 آسیب شناسی قانون ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از ماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
8 آیین و رویکردهای تفسیرقانون اساسی توسط شورای نگهبان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
9 اثار فسخ در قراردادهای فروش اقساطی در حقوق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
10 ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
11 ارزیابی حاکمیت قانون از طریق برداشت های شکلی و ماهوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
12 اسلام و مدیریت زنان در حقوق عمومی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
13 اصل حاکمیت قانون و ارتباط آن با اصل برابری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
14 اصل مصلحت در نظام قانون گذاری و حقوق خانواده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
15 اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
16 اظهارات نمایندگان علیه نهادهای حکومتی، شفافیت یا جرمانگاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
17 اعتراضات ثبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
18 انواع و تعاریف جرم رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
19 انواع وثایق در حقوق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
20 اهداف و منشاء و اعتبار قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
21 بررسی ابعاد برابری شکلی قانون در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
23 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
24 بررسی اصل لزوم جبران کامل زیان و جایگاه آن در فقه (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
25 بررسی انواع فساد اداری در قرآن و احادیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
26 بررسی تطبیقی حق توکیل وکالت به غیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
27 بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارضدر فقه و حقوق با توجه به قاون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
28 بررسی جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
29 بررسی حاکمیت قانون در عرصه بین الملل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
30 بررسی حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
31 بررسی حمایت و رعایت نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
32 بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
33 بررسی ریشه ایی اختلاف ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
34 بررسی سند 2030، اشکالات و مغایرت با اسناد بالا دستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
35 بررسی عوامل برون سازمانی در نظام اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
36 بررسی عوامل و آثار ظهور فساد اداری در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
37 بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
38 بررسی فساد اداری از دیدگاه قوانین ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
39 بررسی فساد اداری از نظر اسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
40 بررسی فقهی و حقوقی بیع کالا با ثمن شناور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
41 بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
42 بررسی قرار دادهای اداری در آرا دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
43 بررسی قواعد انتخاباتی اولین مجلس مشروطه در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
44 بررسی مصادیق فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
45 بررسی مصادیق و شاخصه های عدالت قضایی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
46 بررسی مفهوم خسارت معنوی ، امکان مطالبه و نحوه جبران آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
47 بسترهای فساد اداری در جهان وایران وراهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
48 بسترهای فساد از دیدگاه قرآن واسلام وراهکارهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
49 بسترهای فساد در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
50 بسترهای فساد مالی و مصادیق آن در نظام بانکی ایران و راهکار ها و روشهای نوین مبارزه و پیشگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
51 پیشگیری از جرم در پرتو تعالیم دین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
52 پیشگیری از جرم در پرتو قوانین ایران و اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
53 تاثیر شناخت تربیت دینی در پرتو سقوط تعهدات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی
54 تاثیرحاکمیت قانون برحکمرانی خوب (براساس شاخص های بانک جهانی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
55 تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
56 تحلیل آثار ناشی از بحران تفکر حقوقی در جامعه وکالتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
57 تحلیل اجتماعی تربیت دینی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی
58 تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
59 تحلیل حقوقی مزاحمت جنسی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
60 تشابهات قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
61 تشریح فساد اداری در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
62 تعیین رژیم حقوقی پایدار در دریاچه خزر در راستای عدالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
63 تفاوت های قراردادهای توثیقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
64 تقابل اپک و آژانس بین المللی انرژی در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
65 تمایز حاکمیت قانون و حکومت به وسیله ی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
66 تورم قانونگذاری و رابطه آن با ناکارآمدی قانون و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
67 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
68 جایگاه بازرسی و راهکارهای آن درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
69 جایگاه شورای حل اختلاف در نظم حقوقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
70 جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
71 جایگاه نظارت درپیشگیری از فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
72 جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
73 جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها و حقوق افراد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
74 چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
75 چالش های دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
76 حدود حاکمیت اصحاب دعوای مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
77 حدود و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
78 حق امنیت فردی در قانون اساسی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
79 حق بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر اصل برایت- سکوت و تفهیم اتهام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
80 حق مکتسب در آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
81 حمایت کیفری از حریم خصوصی منزل در نظام حقوقی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
82 دادگاه اختصاصی ویژه غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
83 دفاع وکیل در مرحله دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
84 دمکراسی و حقوق بشر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
85 دولت الکترونیک و مبارزه فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
86 دیدگاه دیوان عدالت اداری درباره عدالت براساس آرای دیوان عدالت اداری در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
87 رابطه افراط در وضع و محدود نمودن بخش خصوصی در بروز فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
88 رابطه افزایش فساد و عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
89 رابطه عدالت و پیشرفت در دولت دینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
90 رانت و رانت خواری به عنوان مصداقی از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
91 راه کارهای مبارزه با فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
92 راهکارعملی پیشنهادی برای حل معضل تعزیرات منصوص شرعی در دستگاه قضایی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
93 راهکارهای مبارزه با فساد مالی - اداریدر حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
94 رعایت عدالت در حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قانون مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
95 سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
96 سلامت اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
97 سنت های حاکم در تحقق حاکمیت قانون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
98 شان تقنینی شورای اسلامی شهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
99 شان نظارتی شورای اسلامی شهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
100 صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
101 عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
102 عدالت اجتماعی با محوریت عدالت اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
103 عدالت در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
104 عدالت و حقوق زن در اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
105 عدالت و حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
106 عدالت یا مساوات؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
107 عوارض گمرکی از دیدگاه آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
108 عوامل موثر بر سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
109 فرهنگ سازمانی و پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
110 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
111 قانون از کارآمدی تا تحقق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
112 قانون و تاکید آن بر کارآمدی دستگاه های اجرایی و قضایی و قانون گذاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
113 قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
114 قراردادهای عدم افشاء (NDA) در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالشهای پیش رو
115 کارآمدی قانون از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
116 کارآمدی قانون و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
117 کلاه برداری رایانه ای و کلاه برداری کلاسیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
118 کنکاشی پیرامون فساد تدارکاتی در خریدهای دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
119 کنوانسیون جرایم محیط سایبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
120 ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
121 مبانی نظری عدالت اجتماعی در نظریه عدالت جان رولز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
122 محاسن و معایب استقرار نظام پارلمانی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
123 مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
124 مراجع رسیدگی به حل اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
125 مراجع صدور مجوز تفکیک اراضی وساختمانها (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
126 مسئولیت مدنی هیاتهای اجرایی در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
127 مصادیق و اشکال فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
128 معاضدت های قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
129 معضل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
130 مفاهیم نظم عمومی از دیدگاه قرآن واسلام (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
131 مفهوم شهروندی و صیانت از آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
132 مفهوم متفاوت از جمهوری و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
133 مقایسه ی میان برداشت ها و ارزیابی میان قانون مداری در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
134 مقررات حاکم بر اینترنت و فیلترینگ آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
135 مقررات حاکم بر عوضین در قرارداد انتقال گاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
136 نظام پارلمانی در ایران ، چالشها و موانع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
137 نقش ارزش های اسلامی در کنترل فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
138 نقش ارزش های دینی در پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
139 نقش دیوان کیفری بین المللی در خصوص گروه تروریستی داعش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
140 نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
141 نقش شرکت های دانش بنیان در ارتقاء حقوق بشر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
142 نقش عدالت در تفسیر قانون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
143 نگاهی بر اصول بین الملل اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
144 نگاهی به ضوابط «اخلاق حرفه ای» در امر وکالت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
145 وضعیت اموال حاصله از دوران زوجیت در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
146 وکالت در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
147 وکالت زوجه در طلاق از دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده (1391) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
148 وکالت غیر قابل فسخ در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق
149 هیات نظارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق