آقای دکتر محمدرضا پورعابدی

دکتر محمدرضا پورعابدی ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور

آقای دکتر محمدرضا پورعابدی

Dr. Mohamadreza Pourabedi

ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا پورعابدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان جهاددانشگاهی استان کردستان، سنندج اسفند 1395
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان دی 1396