آقای دکتر امیر فتوت

دکتر امیر فتوت استاد- علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)

آقای دکتر امیر فتوت

Dr. Amir Fotovat

استاد- علوم خاک (دانشگاه فردوسی مشهد)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر فتوت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه آب و خاک

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر قارچ های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک های آلوده به آرسنیت وآرسنات به وسیله گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
2 ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
3 بررسی امکان جذب فلزات سنگین فاضلاب صنعتی توسط شن ، خاک وماده آلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
4 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou)تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 51
5 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
6 پیش بینی میزان سرب خاک با استفاده از خصوصیات زودیافت براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 3
7 تاثیر کلرید باریم بر آزاد سازی پتاسیم در تعدادی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار و بررسیسینتیک آزاد سازی پتاسیم در این کانی ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
8 تاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
9 تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
10 تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتری هایبومی مناطق آلوده به نفت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
11 تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
12 تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
13 مطالعه تاثیر کادمیم، روی و زیولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی (Hypericum perforatum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
14 واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهک بر روی جریان های کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
2 اثر پسماندهای آلی و هیوماکس بر غلظت عناصر در خاک و نهال پسته در مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر دو نوع ماده آلی و مس روی شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر شوری بر استخراج پذیری و شکل های شیمیایی روی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی فلزات سنگین بوسیله کاهو و ذرت در خاک های آهکی و غیر آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
7 اثر کمپوست و کودگاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
8 اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
9 اثر ماده آلی بر نیکل و کادمیم درمحلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
10 اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 اثر هیومیک اسید بر عملکرد و نیتروزن گیاه ذرت در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 اثرات کاربرد عنصر روی درکاهش غلظت کادمیم در گیاه تربچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
14 ارزیابی رس مونتموریلونیت تغییر یافته با نانوذرات مگنتیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
15 استفاده از آبهای بازیافتی، پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
16 استفاده ازعصاره گیرتیزاب سلطانی به عنوان شاخصی ازکانی های پتاسیم دارموجوددرخاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
17 K+-Enriched Clinoptiloite as a Slow Release Fertilizer (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زیولیت ایران
18 بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زیولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی اثر مصرف فاضلاب نیمه تصفیه شده (هوادهی شده) بر تجمع عناصر سنگین در گیاه و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
20 بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی امکان استفاده ضایعات فرایند اسیدشویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
22 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
23 بررسی تاثیر اندازه بر شکل های مختلف پتاسیم کانی های مهم سیلیکاته پتاسیم دار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
24 بررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
26 بررسی تاثیر کود گاوی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آلوده در فراریشه ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب شهری در اثر عبور از خاک (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
29 بررسی درصد انتقال برخی عناصر به عمق یک خاک لو مشنی پس از کاربرد فاضلا بخام و پساب در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب از طریق ستو نهای خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 بررسی رفتار شیمیایی عنصر روی در خاک های زیر تاثیر شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی رفتار فسفر در برخی خاک های آهکی دشت مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 تاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره آز خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
35 تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در عمق خاک در طی زمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
36 تاثیر باکتری ها ی شور و قلیاپسند افزایش دهنده رشد گیاه، بر عملکرد گندم در سه خاک شور و قلیا تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
37 تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
38 تاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
39 تاثیر تخلیه فاضلابهای شهری بر کیفیت شیمیایی زه ابهای خروجی و برخی خصوصیات شیمیایی یک خا ک شور در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
40 تاثیر تنش کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر خصوصیات رشدی کلم قمری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
41 تاثیر زمان بر جذب کادمیم توسط جاذب های بنتونیت و نانو بنتونیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
42 تاثیر سنگ های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک های غرب مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
43 تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
44 تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
46 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس و بیومس میکروبی در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
48 تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر مقدار دو فلز سنگین نیکل و کادمیم در زه ابهای خروجی از دو خاک با ویژگیهای شیمیایی متفاوت در شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
49 تاثیر کرمخاکی بر جذب مس و کادمیم خاک در گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
50 تاثیر کمپوست و مس بر شکلهای مختلف مس در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
51 تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تاثیر ماده آلی، روی و مس بر خصوصیات رشدی و غلظت برخی عناصر کم مصرف در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تاثیر مدیریت های مختلف بقایای گندم و چغندرقند بر میزان نیتروژن و پتاسیم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
57 تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
58 تاثیر مواد آلی و پودرگچ برتخلخل تهویه ای سرعت نفوذنهایی و نسبت جذب سدیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
59 تاثیر نسبت های جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا- خشک و معادل مکش ماتریک 500 کیلوپاسکال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
61 تأثیر تخلیه فاضلاب شهری در یک خاک شور بر کیفیت لایه های آبدار زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
62 تأثیر کودهای شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
63 تغییرات مکانی کادمیم و نیکل در برخی خاکهای کشاورزی، شهری و صنعتی مشهد و اطراف آن (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
64 توزیع NIوCRدر اجزای اندازه ذرات خاک های تشکیل شده از اواترابازیک های غرب مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
65 توزیع سرب وکادمیم در برخی خاکهای سطحی مشهد و محدوده صنعتی جاده مشهد - قوچان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
66 توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول دو خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله مدل MINTEQA2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
67 دفع فاضلاب در خاک و تاثیر آن بر کیفیت آبهای زیر زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
68 ساخت نانو کامپوزیت آهن و بررسی قابلیت فراهمی آهن نانو در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
69 شناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
70 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
73 فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
74 فراهمی کادمیم در سوسپانسیون های خاک و نانوذرات دی اکسیدتیتانیم در حضور اسیدهومیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
76 کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاک های آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
77 کاربرد فیلتر شن - خاک - پوسته برنج برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
78 کاربرد فیلتر شن - خاک آهکی - کمپوست برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
79 کاربرد فیلتر شن - خاک غیر آهکی - کمپوست برگ برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
81 کالیبره کردن روش الکترواولترافیلتراسیون برای پتاسیم در خراسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
82 مطالعه اثر هیومیک اسید بر جذب کادمیم توسط بنتونیت و نانو بنتونیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
83 مطالعه پایداری خاکدانه ها در مناطق دارای فرسایش آبکندی استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
84 مطالعه جذب سطحی آلاینده‌های فلزی سرب، کادمیم و مس در دو خاک شور و غیر شور در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
85 مطالعه جذب سطحی عناصر سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
86 مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی چند خاک از رژیم های رطوبتی Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
87 مقایسه تاثیر ذرات میکرو و نانو اکسید روی بر گیاه خیار رشد کرده در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 مقایسه جذب اورانیوم (238U) در گیاهان سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
89 مقایسه جذب روی و کادمیم در تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ها (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
90 مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نمک های سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک اهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
91 مقایسه شش عصاره گیر برای ارزیابی روی قابل جذب گیاه گندم و غلظت بحرانی روی در مطالعه گلخانه ای در تعدادی از خاک های استان خراسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
92 مقایسه شن - خاک - ماده آلی در حذف یا کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب صنعتی در طی تکنیک فیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
93 مقایسه فیلترهای شن - خاک - ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
94 مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 مقایسه نانوومیکروذره اکسید آهن دراصلاح خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
96 واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر