آقای دکتر محسن آرمین

دکتر محسن آرمین

آقای دکتر محسن آرمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن آرمین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش اولین همایش ملی جنگل های بلوط دانشگاه یاسوج، یاسوج شهریور 1393
دبیر اجرایی یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشگاه یاسوج - انجمن آبخیزداری ایران، یاسوج فروردین 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآئی شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
2 بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم گیری AHP-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
3 پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
4 سیدمرتضی و استفاده از علوم زمانی در تفسیر قرآن (دریافت مقاله) دو فصلنامه اسلام پژوهی دوره: 4، شماره: 4
5 مدیریت جامع پایش خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات پتانسیل فرسایش و رسوب در محیطهای دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
2 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی و اجتماعی سیستم های رودخانه ای (RBV )در حوضه رودخانه جراحی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی سرانه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 برآورد تدثیر تغییرات پوشش جنگلی بر ذخیره و نگهداری آب در سه دهه آینده (2039-2013) (مورد مطالعه: حوضه رودخانه بشار در منطقه بویراحمد مرکزی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 برآورد دبی اوج سیل در دوره بازگشت های مختلف با استفاده از روش های تجربی در حوزه آبخیز شهری مادوان در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری مصنوعی نیم دایره ای بر روی عمق ثانویه در کانال های با شیب معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 بررسی تغییرات توسعه شهر لیکک با استفاده از تصاویر تاریخیGoogle Earth (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی جوامع زیستی تالاب برم الوان در استان کهگیلوبه و بویر احمد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
9 بررسی رابطه دبی آب و دبی رسوب با استفاده از آمار طولانی مدت یستگاههای هیدرومتری (مطالعه موردی: رودخانه های چالوس و هریجان در استان مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی مدیریت رواناب شهری با ارائه بهترین راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
11 پهنه بندی تغییرات مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های قطعی و زمین آماری (مطالعه موردی: دشت چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 تعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
13 تعیین مناسب ترین توزیع فراوانی حداکثر بارش 24 ساعته در ایستگاه های باران سنجی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 رابطه بین عامل فرسایش پذیری K و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های لسی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
15 سازوکارهای مشارکت فعال جوامع محلی در پروژه های سدهای کوتاه چند منظوره (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 شبکه خودکار مارکف ابزاری کارا و موثر برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 مشارکت مردمی در طرح های حفاظت آب و خاک ضامن توسعه پایدار حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
18 معرفی روش ارزیابی آسیب پذیری سیستم رودخانه ای (RBV) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
19 معرفی ورم افزار SWAT به عنوان مدل شبیه سازرواناب ورسوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
20 مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات بار معلق رودخانه های هریجان و هنیسک در حوضه چالوس رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک