آقای مجید صحاف

مجید صحاف موسسه جهاد فرهنگی حکمت

آقای مجید صحاف

Majid Sahaf

موسسه جهاد فرهنگی حکمت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجید صحاف در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی کتاب و نشر موسسه جهاد فرهنگی حکمت، تهران بهمن 1395