آقای دکتر محمد پورمحمد شاهوار

دکتر محمد پورمحمد شاهوار شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آقای دکتر محمد پورمحمد شاهوار

Dr. Mohamad Pour Mohamad Shahvar

شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.