آقای دکتر فرشاد سارجالویی

دکتر فرشاد سارجالویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

آقای دکتر فرشاد سارجالویی

Dr. Farshad Sarjaloii

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشاد سارجالویی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران اسفند 1395