آقای دکتر احمدرضا محرابیان

دکتر احمدرضا محرابیان عضو هیات علمی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر احمدرضا محرابیان

Dr. Ahmadreza Mehrabian

عضو هیات علمی-استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدرضا محرابیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه برنامه مدیریتی مناطق تحت حفاظت استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی جمعیتی برخی از گونه های زعفرانCrocus L در ایران بر مبنای صفات ریختی و ویژگیهای زیستگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
3 الگوی پراکنش خانواده گل مغربی (Onagraceae) در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 الگوی پراکنش زعفران (Crocus L.) در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 الگوی پراکنش گونه های جنس Epilobium L. در ایران: رویکرد حفاظتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 Effect of Climate Change Modeling of Habitat Distribution for Solanaceae Crop Wild Relative species, using Ecological indicators and Satellite data with protection priority (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 تنوع مورفولوژیکی جمعیتهای گونه E.hirsutum از جنس Epilobium (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز کارون با تاکید بر استان خوزستان و نقش فعالیت های انسانی بر این حوضه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 مورفومتری چندگونه ی جنس Epilobium L.(Onagraceae) تمایز گونه ها و شناسایی یک فرم جدید تاکسونومیکی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 نگاهی به مدیریت حفاظتی تالاب میقان اراک، چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی