آقای دکتر کاوه تیمورنژاد

دکتر کاوه تیمورنژاد

آقای دکتر کاوه تیمورنژاد

Dr. Kaveh Teymournejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاوه تیمورنژاد در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
2 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 9
3 بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه ای از دانشگاه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
4 سنجش و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
5 عوامل موثر بر آموزش شهروندی با تاکید بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهرداری زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CASE STUDY: TEHRAN .I MUNICIPALITY) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM) (مورد مطالعه : معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 بررسی نقش تبیین کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری