خانم دکتر پروین داداندیش

دکتر پروین داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

خانم دکتر پروین داداندیش

Dr. Parvin Dadandish

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پروین داداندیش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران اسفند 1395