آقای دکتر تیمور مرجانی

دکتر تیمور مرجانی دانشگاه علم و فرهنگ

آقای دکتر تیمور مرجانی

Dr. Teymour Marjani

دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تیمور مرجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اسفند 1395
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران بهمن 1395
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی موسسه آموزش عالی نگاره، تهران تیر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
2 بکارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و ارزیابی استراتژی های زنجیره تامین در صنعت پوشاک با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 پهنه بندی اقلیم گردشگری منطقه خوروبیابانک بااستفاده ازشاخص tci (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 تحلیلی بر کاربرد مدل همسویی استراتژی پروژه با استراتژی کسب وکار در بهبود موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 جایگاه و اهمیت استراتژی پروژه در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
5 شناسایی معیارهای کلیدی در ارزیابی موفقیت پروژهها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
6 ضرورت استفاده سیستم ارزیابی عملکرد پروژه و الزامات آن برای بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت پروژه در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
7 کارآفرینی ابزاری برای ارائه تجربیات اصیل از طریق توسعه گردشگری معنوی (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی