آقای دکتر آیت ممیز

دکتر آیت ممیز دانشگاه علم و فرهنگ

آقای دکتر آیت ممیز

Dr. Ayat Momayez

دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آیت ممیز در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اسفند 1395