آقای دکتر سید هادی ناصری

دکتر سید هادی ناصری دانشگاه مازندران

آقای دکتر سید هادی ناصری

Dr. Seyedhadi Naseri

دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید هادی ناصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر اردیبهشت 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل برنامه‌ریزی موزون خطی به منظور انتخاب تأمین‌کننده مناسب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
3 بررسی رویکرد دو فازی در حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه با اعداد فازی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
4 بررسی کاربرد تکنولوژی فازی در پزشکی و سلامت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
5 برنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP) (مطالعه موردی: شرکت صنایع روشنایی رضا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی: روش رتبه‌بندی فازی Jimenez (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
7 برنامه‌ریزی خطی تماماً فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی فازی با متغیرهای فازی ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
9 حل مساله برنامه ریزی کسری دو سطحی خطی به کمک روش k ام ـ بهترین جستجو (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
10 روش بهبود یافته Tsao در حل مسایل برنامه‌ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 رویکرد فازی در مدلسازی زمان بندی پرستاران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
12 رویکردهای نوین مواجهه با ابهام در مسایل اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
13 زمانبندی تخصیص منابع :مدل های تک ماشینی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
14 ضرورت کاربرد منطق فازی در تحلیل های اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
15 فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
16 کارایی آموزشی گروههای آموزشی دانشگاه شمال- آمل با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده ها (AP-DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
17 کاربرد برنامه‌ریزی پارامتری در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 مدل فازی تصادفی DEA با خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
19 مساله فروشنده دوره گرد تعمیم‌یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
20 یک روش تجزیه بندرز شتاب یافته در حل مسأله برنامه ریزی عدد صحیح (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
21 یک روش حل مسایل برنامه ریزی خطی با پارامترهای خاکستری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران