آقای پروفسور J-Dong Gu

پروفسور J-Dong Gu School of Biological Sciences, Kadoorie Biological Sciences Building, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong SAR,  P. R. China

آقای پروفسور J-Dong Gu

Prof. J-Dong Gu

School of Biological Sciences, Kadoorie Biological Sciences Building, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong SAR, P. R. China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور J-Dong Gu در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست