آقای پروفسور S.M. Richards

پروفسور S.M. Richards Department of Biological & Environmental Sciences,  University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga,  USA

آقای پروفسور S.M. Richards

Prof. S.M. Richards

Department of Biological & Environmental Sciences, University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور S.M. Richards در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست