آقای دکتر محمد کمال سرویها

دکتر محمد کمال سرویها رییس شورای اسلامی شهر مشهد

آقای دکتر محمد کمال سرویها

رییس شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کمال سرویها در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، مشهد- دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی آبان 1393
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری شورای اسلامی شهر مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد- شهرداری و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد، مشهد اردیبهشت 1396