آقای پروفسور X.Z. Yu

پروفسور X.Z. Yu کالج علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی گیلین، گیلین 541004، P.R. چین

آقای پروفسور X.Z. Yu

Prof. X.Z. Yu

کالج علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی گیلین، گیلین 541004، P.R. چین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور X.Z. Yu در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست