آقای دکتر وحید رضوی

دکتر وحید رضوی استادیار  دانشگاه صنعتی جندی شاپور

آقای دکتر وحید رضوی

Dr. Vahid Razavi

استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید رضوی در مجلات و ژورنالها