خانم سارا شکیبی

سارا شکیبی

خانم سارا شکیبی

Sara Shakibi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سارا شکیبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله چیلر و برج خنک کن