آقای دکتر مرتضی شیری

دکتر مرتضی شیری معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء (س)

آقای دکتر مرتضی شیری

Dr. Morteza Shiri

معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی شیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت دانشگاه الزهرا، تهران اردیبهشت 1396