آقای مهدی سیاوشی کرد

مهدی سیاوشی کرد رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

آقای مهدی سیاوشی کرد

Mehdi Siavashikord

رییس کمیسیون -گردشگری وخدمات اتاق بازرگانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی سیاوشی کرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ، دی 1348
رئیس کنفرانس ، دی 1348