آقای دکتر محمد ابراهیم علوی

دکتر محمد ابراهیم علوی هیئت ریسه اتاق مشترک بازرگانی و صنایع  و معادن ایران و عمان

آقای دکتر محمد ابراهیم علوی

Dr. Mohammadebrahim Alavi

هیئت ریسه اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ابراهیم علوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395