آقای مجتبی حسینی نسب

مجتبی حسینی نسب مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر

آقای مجتبی حسینی نسب

Mojtaba Hoseininasab

مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجتبی حسینی نسب در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395