خانم شهناز جهانگیری

شهناز جهانگیری مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان

خانم شهناز جهانگیری

Shahnaz Jahangiri

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم شهناز جهانگیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395