آقای دکتر ناصر یوسفی

دکتر ناصر یوسفی دانشیار دانشگاه کردستان

آقای دکتر ناصر یوسفی

Dr. Naser Yousefi

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر یوسفی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارامدی و تحمل ناکامی والدین کودکان معلول جسمی- حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 30
2 اثربخشی درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر تمایز یافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله عقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خودناتوان سازی وخوداثربخشی درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
4 بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(RDAS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی شاخص های روانسنجی مقیاسهای شیوه سنجش خانوادگی مک مستر(FAD) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 7
6 پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
7 پیش بینی ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
8 تاثیر شناخت درمانی بر درمان بیماران مبتلا به PTSD (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 3
9 تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و معن ادرمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
10 تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
11 رابطه سلامت عمومی و استفاده مفرط ازتلفن همراه در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
12 غنی سازی رابطه همسران در مدل بهبود رابطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده دوره: 2، شماره: 2
13 مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده های در آستانه طلاق (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
14 مقایسه تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش فراشناخت بر اهمالکاری دانشجویان مشروطی در شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
2 اثر بخشی آموزش فراشناخت بر میزان عزت نفس دانشجویان مشروطی در شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 اثر بخشی آموزش فراشناخت بر هیجان خواهی دانشجویان مشروطی در شهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
4 اثر بخشی زوجدرمانی مبتنی بر طرحواره بر خودکارآمدی مدیریت طلاق زوجین متقاضی طلاق شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 اثر بخشی زوجدرمانی مبتنی بر طرحواره بر سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
6 اثربخشی زوج درمانی طرحواره محور بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه و افزایش سازگاری زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 ارائه یک کنترلر جدید بر اساس الگوریتم ژنتیک و کنترل کننده Lead-Lag برای بهینهترین حالت برای ضریب بهره کنترلر پیل سوختی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 ارزیابی ویژگیهای جدیدبرای شناسایی روبات های مخرب وب برپایه ی روشهای یادگیری ماشین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
9 استفاده از روش ترکیبی برای تشخیص حفاظت ضد جزیرهای توربین بادی با ژنراتور خود تحریک براساس اندازهگیری محلی سیگنال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
10 الکترووینینگ پیوسته نیکل در مقیاس نیمه صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 الکترووینینگ پیوسته نیکل در مقیاس نیمه صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
12 الگوریتم تکاملی هیبریدی کوانتوم با مقدار دهی اولیه پویا (DHQEA) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 بررسی عوامل مرتبط با طلاق در شهر سقز از دیدگاه مشاوران خانواده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده طلاق
14 تبیین مدل نظری برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
15 ترمودینامیک استخراج حلالی نیکل توسط استخراج کننده LIX984N (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 ترمودینامیک استخراج حلالی نیکل توسط استخراج کنندهLIX984N (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 تنظیم پارامترهای کنترلر پسفاز-پیشفاز با استفاده ازSimulated Annealing برای کنترل ولتاژ پیل سوختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
18 تنظیم ضرایب کنترل کننده قطب و صفر با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور کنترل پیل سوختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
19 روش ترکیبی تشخیص حفاظت ضد جزیره ای توربین بادی با ژنراتور خود تحریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 طراحی سیستم شناسایی محتوایی صفحات مخرب وب با استفاده ازویژگیهای جدیدبرپایه روشهای یادگیری ماشین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
21 کاربرد مقیاس بالینی مک مستر برای سنجش عملکرد زوجین درآستانه ازدواج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
22 مقایسه تیپ شخصیتی و رفتاری الف در میان مردان طلاقی و عادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
23 نقش هوش معنوی در تبیین سازگاری زناشویی: با میانجیگری شادکامی زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده