آقای دکتر امید عیسی نژاد

دکتر امید عیسی نژاد استادیار دانشگاه کردستان

آقای دکتر امید عیسی نژاد

Dr. Omid Isa Nejad

استادیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید عیسی نژاد در مجلات و ژورنالها