آقای دکتر محسن میرمحمدی

دکتر محسن میرمحمدی

آقای دکتر محسن میرمحمدی

Dr. Mohsen Mirmohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن میرمحمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی صیانت از محیط زیست شرکت هوای پاک اندیشان، تهران اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparing the Performance of Conventional Windows and Double Glazed Windows in Building Energy Consumption (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 3، شماره: 1
2 مطالعه تجربی غلظت آلاینده های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در آلودگی هوای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های میانیابی در تخمین غلظت ذرات معلق (PM10 و PM2.5) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی ریسک سرطانی و غیرسرطانی BTEX همراه با رسم نقشه های پهنه-بندی این آلاینده در شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه 6) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی و مقایسه میزان غلظت BTEX (ناشی از مصرف بیزن) در فضای شهری تهران در سال 97-96 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
4 بررسی آلودگی صوتی و تهیه نقشه های پهنه بندی تراز شدت صوت در منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 بررسی اثرات پدیده ال نینو در شرایط تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی تأثیر MTBE موجود در بنزین در محیط زیست شهری مطالعه موردی: جایگاه های سوخت رسانی و سطح شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلاینده هایBTEX و ذرات معلق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
8 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلاینده هایBTEXو ذرات معلق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
9 بررسی و سنجش کیفیت هوای باشگاه های ورزشی از آلایندههای BTEX و ذرات معلق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران به روش سری زمانی باکس– جنکینز -مطالعه موردی: اقدسیه تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 پیش بینی غلظت مونوکسیدکربن هوای بخشی ازشهرتهران باروش سری زمانی باکس - جنکینز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 پیش‌بینی غلظت مونوکسیدکربن هوای بخشی از شهر تهران با روش سری زمانی باکس – جنکینز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 تصفیه ترکیبات آلی خروجی از صنایع ریخته گری سرد با استفاده از صافی چکنده بیولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
14 تعیین مقدار اتلاف بنزین در جایگاههای سوخت رسانی شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
15 راه‌اندازی صافی‌چکنده‌بیولوژیکی جهت تصفیه تری‌اتیل‌آمین موجود در جریان هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
16 سنجش ترکیبات BTEX در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران و ارزیابی شعاع انتقال آلودگی جایگاهها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
17 سنجش و ارزیابی ترکیبات بی تی ای ایکس در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
18 کنترل آلودگی هوا در صنعت ایزوگام (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 مدیریت طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 معرفی روش بیولوژیکی برای تثبیت وکاهش فرسایش خاک وتولید ریزگردها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
21 مقایسه اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و توسعه معاینه فنی خودروها در صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
22 میزان اتلاف انرژی در پمپ بنزینهای کشور و بررسی روش های کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
23 نقش غلظت الیاف آزبست در آلودگی هوای شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 نقش غلظت الیاف آزبست در آلودگی هوای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 نمونه برداری و آنالیز آلاینده های بی تی ای ایکس و مقایسه آن با استانداردهای موجود در هوای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
26 نمونه برداری و آنالیز آلاینده های بی تی ای ایکس و مقایسه آن با استانداردهای موجوددر هوای شهر تهران(مطالعه موردی: منطقه13شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا