آقای دکتر محمد حبیبی مجنده

دکتر محمد حبیبی مجنده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

آقای دکتر محمد حبیبی مجنده

Dr. Mohamad Habibi

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حبیبی مجنده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه حقوق بشر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 13
2 حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 2، شماره: 3
3 وضعیت حقوقی کشتی های دولتی و جنگی غرق شده با نگاهی به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 41