آقای پروفسور Alen.Huy.Shu Chan

پروفسور Alen.Huy.Shu Chan Department of Systems Engineering and Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong,  China

آقای پروفسور Alen.Huy.Shu Chan

Prof. Alen.Huy.Shu Chan

Department of Systems Engineering and Engineering Management, City University of Hong Kong, Hong Kong, China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور Alen.Huy.Shu Chan در مجلات و ژورنالها