خانم پروفسور Irin.Ho.Siv Chow

پروفسور Irin.Ho.Siv Chow Department of Management, Hang Seng Management College, Hang Shin Link, Siu Lek Yuan, Shatin, N.T. Hong Kong, China

خانم پروفسور Irin.Ho.Siv Chow

Prof. Irin.Ho.Siv Chow

Department of Management, Hang Seng Management College, Hang Shin Link, Siu Lek Yuan, Shatin, N.T. Hong Kong, China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور Irin.Ho.Siv Chow در مجلات و ژورنالها