آقای مهدی گنجور

مهدی گنجور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آقای مهدی گنجور

Mahdi Ganjour

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی گنجور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی الگوی تاویلی- وجودشناختی صدرایی در فهم عقلانی دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 2، شماره: 4
2 جوهر و تطور آن در حکمت سینوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
3 زیبایی شناسی فلسفی وتحلیل نظریه اصالت زیبایی درحکمت مطهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 1
4 نظریه اصالت وجود و نوآوریھای فلسفی حاصل از آن نظریه در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 2
5 واکاوی نظریه جدایی نهاد دین از حکومت در مکتب علوی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 8، شماره: 26