آقای دکتر کاظم ندافی

دکتر کاظم ندافی استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

آقای دکتر کاظم ندافی

Dr. Kazem Nadafi

استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم ندافی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه سلامت و محیط زیست
هیات تحریریهفصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمیت ناشی از آرسنیک در آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 58
2 اندازه گیری غلظت سولفید هیدروژن و ظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهرری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
3 اندازه گیری غلظت گاز رادن در هوای داخل اماکن مسکونی و عمومی شهر نورآباد ممسنی و برآورد دوز موثر دریافتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
4 Exploratory analysis of PM2.5 variation trend of Tehran, Iran, in various time series and its relation with cardiovascular mortality rate using Rsoftware (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
5 Modelling of the loading rate in facultative wastewater stabilization ponds and the assessment of organic matter decline (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی تغییرات روزانه و فصلی غلظت فرمالدئید در هوای آزاد منطقه میدان انقلاب شهر تهران در سال 1394-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی روند تغییرات کربن آلی، نیتروژن، فسفر و دما در فرایند کمپوست لجن های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی عملکرد لاگون های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
9 بررسی غلظت گاز رادن در هوای داخل منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی کارآیی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 55
12 پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
13 شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیده مسغرق هوازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
14 شناسایی منابع انتشار هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای ذرات PM₁₀ هوای شهر تهران در سال 92 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
15 کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) در کاهش کلیفرم پساب خروجی لاگون هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهر قم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
16 کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
17 مطالعه سمیت فنل و م حصولات میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرفته آن با استفاده از دافنیا مگنا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوا با تاکید بر ریز گرد ها و اثرات بهداشتی وزیست محیطی آن ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 آلودگی هوا با تاکید بر ریزگردها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آن ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
3 آلودگی هوای داخل ساختمان و اثرات بهداشتی آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
4 اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و کادمیم در گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزیابی سیستم مدیریت HSE و عوامل موثر بر آن در مدارس کشور در سال 1388 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری در مجتمع صنایع لاستیک یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
7 امکان سنجی تعیین استاندارد تخلیه نانوذرات اکسید روی و اکسید تیتانیوم به محیط زیست با استفاده از آزمون زیستی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 امکان سنجی کاربرد سیستم UVGI در غیر فعال سازی میکروارگانیزم های موجود در هوا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
9 اندازه گیری غلظت سولفید هیدروژن وظرفیت اکسیداسیون و احیا در خط اصلی انتقال فاضلاب شهر ری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بر پایی و بررسی قابلیت راکتور حذف سختی به روش کریستال سازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
11 برآورد و کمی سازی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق در هوای آزادشهر تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
12 بررسی آلودگی قارچی هوای بخشهای مختلف بیمارستان کامکار قم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی اثرات بهداشتی آلودگی هوای شهر کرج: مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 بررسی اثرات ناشی از احداث سدها بر روی کیفیت آب مخازن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی ارتباط بین غلظت PM1، PM2.5 و PM10 و پارامترهای هواشناسی درهوای شهر قم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوای داخل بیمارستان کودکان تهران و هوای آزاد اطراف آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی ارتباط بین میزان شاخصهای بیولوژیک و پارامترهای کیفی آب درسیستم توزیع آب آشامیدنی مناطق روستایی استان قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی ارتباط پتانسیل رشد میکروارگانیسمهای هوا با غظت ذرات معلق (PM10, TSP) و شرایط محیطی در هوای محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی ارتباط پتانسیل رشد میکروارگانیسم‌های هوا با غلظت ذرات معلق و شرایط محیطی در هوای محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
21 بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات ریزگرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی پتانسیل بازیابی انرژی از تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 بررسی پتانسیل فناوری های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی در حذف پر کلرو اتیلن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
24 بررسی تاثیر قانون افزایش معافیت معاینه فنی خودروها از دو به پنج سال بر میزان انتشار آلاینده ها از خودروها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 بررسی تأثیر رنگ آمیزی با رنگ نانو سیلور بر کاهش سطح آلودگی قارچی در بیمارستان کامکار قم، سال 1386 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی ترکیب شیمیایی ذرات معلق موجود در هوای آزاد و ارتباط آنها با شرایط محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی ترکیب شیمیایی ذرات معلق موجود در هوای آزاد و ارتباط آن‌ها با شرایط محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
28 بررسی تغییرات ماهیانه ذرات رسوب شونده در شهر قم و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا
29 بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماند های شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی استان همدان) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی راندمان تصفیه خانه فاضلاب بندر بوشهر و ارائه روشهای ارتقاء آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی راههای کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی ساختارها و میزان اثربخشی برنامه ابتکارات جامعه محور (CBI) در شهرستان خمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی سرنوشت آترازین در چهار مزرعه با سابقه آلودگی زیاد در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی سمیت نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29 با استفاده از دافنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
35 بررسی سیستم جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی به منظور تدوین الگوهای مدیریتی (مطالعه موردی شهرکرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بررسی شرایط بهینه عملیاتی درگیاه پالایی خاک های آلوده به سرب و کادمیوم توسط گیاهان بومی ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 بررسی عملکرد پیل سوخت میکروبی در تصفیه فاضلاب همزمان با تولید انرژی الکتریسیته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 بررسی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب شهری کشور در سال 1385 و تعیین نیاز آنها به ارتقاء (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
39 بررسی عملکرد دستگاه‌های بی‌خطرساز زباله‌های عفونی شهر قزوین در سال 1389بر اساس روش HTA (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
40 بررسی عملکرد سیستم نیزار مصنوعی در تصفیه فاضلاب معدن سنگ آهن مرکزی ایران - بافق (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
41 بررسی غلظت بیوآیروسل های باکتریایی و قارچی هوای داخل و آزاد مدرسه شبانه روزی: مطالعه موردی در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 بررسی غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا (AQI) در محدوده ی مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی غلظت و توزیع باکتری ها و قارچ های منتقله از هوا در هوای درون ایستگاههای مترو شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای محیطی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
44 بررسی قابلیت استفاده از پیل سوخت میکروبی در تولید الکتریستیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
45 بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آبهای زیرزمینی به روش هوادهی چکه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
46 بررسی کارایی روش فیلتر اسیون مستقیم در حذف آلاینده ها از پساب تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه به منظور استفاده عشق (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) در کاهش کلیفرم پساب خروجی لاگون هوادهی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی کارایی فرایند بستر بیهوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
49 بررسی مقایسه ای کیفیت هوای شهر تهران در سال های 1377 و 1376 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی مقایسه ای کیفیت هوای شهر تهران در سال های 1385 و 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
51 بررسی میزان انتشار بیوآئروسل ها از محل دفن و کانتینرهای جمع آوری زباله های شهر شاهرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
52 بررسی میزان حذف کلیفرمها از پساب لاگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 بررسی میزان سمیت پرکلرواتیلن و محصولات میانی پس از اکسیداسیون پیشرفته توسط زیست آزمونی توسط دافنیا مگنا (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
54 بررسی میزان سمیت ذرات معلق موجود در هوای آزاد و ذرات معلق (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
55 بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در خطوط شبکه های جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
56 بررسی و مقایسه کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب برکه تثبیت و تالاب مصنوعی در حذف مواد آلی و جامدات در فاضلاب شهر یزد در سال 1389 - 1388 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر مبارکه از نظر ذرات معلق و اکسید های فلزی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
58 بررسی وضعیت فاضلاب و امکان استفاده مجدد از پساب در جزیره کیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
59 بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستاهای تحت پوشش خانه های بهداشت استان آذربایجان شرقی در سال 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
60 بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستاهای تحت پوشش خانه‌های بهداشت استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی منطقه 22 شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
62 پایش ذرات راسب شونده (Dustfall) در هوای شهر قم در طی سالهای 92-1391 (دریافت مقاله) اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
63 پیش بینی تشکیل گاز سولفید هیدروژن در فاضلاب روها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
64 تاثیر مواد افزودنی شیمیایی خاک بر میزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گیاهان بومی شمال ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
65 تاثیر مواد افزودنی شیمیایی خاک برمیزان جذب و تجمع سرب و کادمیم درگیاهان بومی شمال ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
66 تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
67 تأثیر لیوفیلیزه کردن بر مشخصه های عملکرد لجن فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
68 تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
69 تحلیلی پیرامون پدیده بالکینگ رته ای و غیر رشته ای در تصفیه خانه های فاضلاب علل بروز و روشهای کنترل آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
70 تحیل روند گردوغبار ورودی به ایران با تاکید براستان خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
71 تصفیه شیرابه محل های دفن زباله با استفاده از ذرات نانو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
72 تصفیه هوای حاوی H2S در تصفیه خانه های فاضلاب به وسیله فرایند لجن فعال (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
73 تعیین LC50 نانوذرات TiO2 و ZnO در محیطهای آبی با استفاده از دافنیا مگنا در زمان های مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
74 تعیین میزان و ضرایب انتشار گازهایNOx SO2, CO2, CO, NO, NO2,در پتروشیمی فن آوران و ارائه راهکارهای کاهش آنها (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
75 تغییرات فصلی مرگ تمام موارد غیر تصادفی و ارتباط آن با دمای محیط: یک مطالعه سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
76 تولیدانرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک در پیل سوخت میکروبی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
77 حذف باکتری های هتروتروف از پساب لاگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی و گندزدایی توسط کمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
78 حذف فورفورال از فاضلاب با استفاده از راکتور بیولوژیکی سیکلی (CBR) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
79 خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از ذرات نانو و ارزیابی ریسک آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
80 سنجش آلودگی های مختلف محیط زیست با استفاده از باکتریهای پرتوافشان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
81 طراحی و تدوین سامانه نرم افزاری مناسب تبیین گر کیفیت آب با تکیه بر شاخصهای کیفی NSF و کاندار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
82 کاربرد سفالهای سنتی بعنوان صافی جهت تامین آب آشامیدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
83 کاربرد کیتوزان در تصفیه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
84 کیفیت میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
85 کیفیتمیکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
86 مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی بوعلی، ویان و لالجین استان همدان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
87 مطالعه عملکرد فیلترهای کیسه ای موجود در یک کارخانه سیمان و بهبود غبارگیری در آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
88 نقش ترکیبات شیمیایی بر میزان حذف و تثبیت فلزات سنگین درخاک و آلودگی منابع آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
89 وضعیت آلودگی میکروبی آب دریای خزر دراستان گیلان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط