آقای دکتر علی اردلان

دکتر علی اردلان دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

آقای دکتر علی اردلان

Dr. Ali Ardalan

دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اردلان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلامت و محیط زیست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
2 Climate Change Intervention and Adatation in Ethopia: A Critical Appraisal of Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ambient temperature and cardiovascular mortality: A systematic review and metaanalysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
2 آثار سلامتی سیل شهریور ماه 1390 شهرستان چناران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
3 آمادگی بیمارستان ها در رویارویی با بحران های شهری در تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
4 اجرای مانورهای شهری و کشوری گامی در راستای کاهش تلفات و تبعات بحران در بلایا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
5 ارایه خدمات سلامت باروری در بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران: گذشته، حال، آینده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 ارزیابی آسیب پذیری انسانی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در حوادث شیمیایی (مطالعه موردی: انتشار گاز کلر در منطقه شورآباد شهرری) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 ارزیابی سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان، سال 85-1384 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
9 ارزیابی عملکرد مدیریت بیماری های واگیردر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
10 ارزیابی و مدیریت ریسک در بحران های طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
11 Children disaster resilience; Domains and Indicators: A systematic Review (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
12 Disaster Epidemiology: The Essential Approach and Tool in Management of Disaster in Health Sector (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
13 Ethical Resource Allocation in Public Health Emergencies (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
14 Industrial Chemical Accidents: An Urban Creeping HSE Hazard in Iran (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
15 The Effectiveness of International Humanitarian Assistance at Bam Earthquake: Regional Stakeholders Viewpoints (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
16 باورهای عمومی در باره رفتارهای حافظ سلامت در بلایا و ارتباط آنها با این رفتارها در شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
17 بررسی چگونگی جلب مشارکت نیروهای مردمی در رویارویی با بحران های طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
18 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت عملیات جستجو و نجات در زلزله شهرستان ریگان استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
19 تاب آوری وآمادگی نیروی انسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی در بحران ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم سازی(تاب آوری/ایمنی) بیمارستانی
20 تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
21 تحلیلعوامل تعیین کننده ساختمانی و دموگرافیک مرگ و صدمات زلزله 1382 بم با استفاده از رگرسیون لجستیک Multinomial (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
22 تدوین برنامه اقدام مشترک: یک ضرورت در پاسخ گویی موثر به بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
23 تدوین نقشه راه آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
24 تغییرات فصلی مرگ تمام موارد غیر تصادفی و ارتباط آن با دمای محیط: یک مطالعه سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
25 درس آموخته های نظام سلامت در ارایه خدمات سلامتی به زایرین حسینی مبتنی بر کارکردهای تخصصی برنامه ملی پاسخ به فوریت ها در سال 1394 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
26 سازماندهی نیروها و منابع در عملیات امداد و نجات در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
27 سنجش میزان تاب آوری محلات شهر تهران در برابر بلایا و حوادث (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
28 طراحی ، اجرا وبررسی اثربخشی برنامه مشارکت مردمی ستاد حوادث غیرمترقبه روستا در سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان ، سال 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
29 مدیریت خطر جامع مردم-محور بلایا در مناطق روستایی کشور: تعامل نظام شبکه بهداشتی-درمانی با جامعه و سایر سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
30 مکان یابی بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها با رویکرد هیوریستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
31 مکان یابی و برآورد تعداد بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها با رویکرد هیوریستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
32 موانع هماهنگی در پاسخ گویی به بلایا: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
33 نقش فناوری های نوین دربازتوانی حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران