آقای مهندس عبداله کیوانلو

مهندس عبداله کیوانلو مهندس نرم افزار ، طراح ، برنامه نویس و توسعه دهنده وب

آقای مهندس عبداله کیوانلو

Abdolah Keyvanlou

مهندس نرم افزار ، طراح ، برنامه نویس و توسعه دهنده وب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس عبداله کیوانلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مسئول فنيمجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری